Docker cannot contact the hypervisor and the VM cannot start

Expected behavior

Docker should start

Actual behavior

Docker cannot start. The log says (sorry for the swedish, my system is in swedish): cannot contact the hypervisor.

Information

[13:49:00.539][Program    ][Info  ] Version 1.11.1-beta11 (build: 2789)
[13:49:00.541][Program    ][Info  ] Starting on: 5/17/2016 1:49:00 PM
[13:49:00.542][Program    ][Info  ] Resources: C:\Program Files\Docker\Docker\Resources
[13:49:00.542][Program    ][Info  ] OS: Windows 10 Pro
[13:49:00.543][Program    ][Info  ] Edition: Professional
[13:49:00.543][Program    ][Info  ] Id: 1511
[13:49:00.544][Program    ][Info  ] Build: 10586
[13:49:00.544][Program    ][Info  ] BuildLabName: 10586.212.amd64fre.th2_release_sec.160328-1908
[13:49:00.545][Program    ][Info  ] Mixpanel Id: A32E770E-5399-45AC-A900-B827A499368F
[13:49:00.546][Program    ][Info  ] Sha1: b0bc231ec0337a84cc1ce50f51df77f9b0f5c993
[13:49:00.547][Program    ][Info  ] You can send feedback, including this log file, at https://forums.docker.com/c/docker-for-windows
[13:49:00.665][Mixpanel    ][Info  ] Tracking: appLaunched
[13:49:01.191][Mixpanel    ][Info  ] Tracking: heartbeat
[13:49:01.193][BackendServer ][Info  ] Started
[13:49:01.254][NamedPipeClient][Info  ] Sending Version()...
[13:49:01.256][NamedPipeServer][Info  ] Version()
[13:49:01.257][NamedPipeServer][Info  ] Version done.
[13:49:01.258][NamedPipeClient][Info  ] Received response for Version: Version 1.11.1-beta11 (build: 2789)
[13:49:01.259][NamedPipeClient][Info  ] Sending CheckInstallation()...
[13:49:01.260][NamedPipeServer][Info  ] CheckInstallation()
[13:49:01.261][HyperV     ][Info  ] Check Hyper-V Windows optional feature
[13:49:01.261][PowerShell   ][Info  ] Run script...
[13:49:01.939][HyperV     ][Info  ] Hyper-V Windows feature is enabled
[13:49:01.940][NamedPipeServer][Info  ] CheckInstallation done.
[13:49:01.940][NamedPipeClient][Info  ] Received response for CheckInstallation: 
[13:49:01.941][NamedPipeClient][Info  ] Sending CheckHyperVState()...
[13:49:01.942][NamedPipeServer][Info  ] CheckHyperVState()
[13:49:01.944][HyperV     ][Info  ] Check Hyper-V Service State
[13:49:01.946][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Check True...
[13:49:05.304][HyperV     ][Info  ] Hyper-V is running and responding
[13:49:05.304][HyperV     ][Info  ] Hyper-V is running
[13:49:05.305][NamedPipeServer][Info  ] CheckHyperVState done.
[13:49:05.305][NamedPipeClient][Info  ] Received response for CheckHyperVState: 
[13:49:05.341][Authentication ][Info  ] Checking token
[13:49:05.391][Authentication ][Info  ] Token is valid
[13:49:05.488][NamedPipeClient][Info  ] Sending Stop()...
[13:49:05.489][NamedPipeServer][Info  ] Stop()
[13:49:05.490][HyperV     ][Info  ] Stop
[13:49:05.491][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Stop True...
[13:49:05.492][Updater    ][Info  ] Checking for updates on the Beta channel...
[13:49:06.204][HyperV     ][Info  ] Kill VM MobyLinuxVM...
[13:49:06.226][HyperV     ][Info  ] VM MobyLinuxVM is stopped
[13:49:06.230][Firewall    ][Info  ] Closing ports...
[13:49:06.230][PowerShell   ][Info  ] Run script...
[13:49:07.279][Firewall    ][Info  ] Ports are closed
[13:49:07.280][NamedPipeServer][Info  ] Stop done.
[13:49:07.280][NamedPipeClient][Info  ] Received response for Stop: 
[13:49:07.281][NamedPipeClient][Info  ] Sending Start(2, 2048)...
[13:49:07.282][NamedPipeServer][Info  ] Start(2, 2048)
[13:49:07.284][Firewall    ][Info  ] Opening ports for C:\Program Files\Docker\Docker\Resources\com.docker.proxy.exe and C:\Program Files\Docker\Docker\DockerForWindows.exe...
[13:49:07.284][PowerShell   ][Info  ] Run script...
[13:49:08.404][Firewall    ][Info  ] Ports are opened
[13:49:08.405][HyperV     ][Info  ] Create
[13:49:08.406][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Create True -CPUs 2 -Memory 2048 -IsoFile C:\Program Files\Docker\Docker\Resources\mobylinux.iso...
[13:49:09.248][HyperV     ][Info  ] Using existing Switch: DockerNAT
[13:49:09.483][HyperV     ][Info  ] Using existing Switch IP address
[13:49:09.515][HyperV     ][Info  ] Using existing Net NAT: DockerNAT
[13:49:10.696][HyperV     ][Info  ] Using existing: MobyLinuxVM
[13:49:10.826][HyperV     ][Info  ] Setting MobyLinuxVM vm CPUs to 2 and Memory to 2048 MB
[13:49:10.830][Dhcp      ][Info  ] Dhcp starting on port 67, on interface vEthernet (DockerNAT)...
[13:49:10.885][Dhcp      ][Info  ] Dhcp started.
[13:49:10.890][Proxy     ][Info  ] Starting com.docker.proxy
[13:49:10.898][HyperV     ][Info  ] Start
[13:49:10.899][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Start True...
[13:49:11.004][Proxy     ][Info  ] docker proxy (on deprecated port): ready
[13:49:11.005][Proxy     ][Info  ] dns server: ready
[13:49:11.005][Proxy     ][Info  ] poison pill: ready. Will kill ourself if parent process DockerForWindows.exe dies
[13:49:11.007][Proxy     ][Info  ] docker proxy: ready
[13:49:11.499][HyperV     ][Info  ] Starting VM MobyLinuxVM...
[13:49:11.593][NamedPipeServer][Error ] Unable to executeStart: Failed to start VM "MobyLinuxVM": Det gick inte att starta MobyLinuxVM.

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs.

Det gick inte att starta MobyLinuxVM. (ID för virtuell dator 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412)

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs (ID för virtuell dator: 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412).

Följande åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet:

1) Kontrollera att den fysiska datorns processor har en kompatibel version av maskinvarustödd virtualisering.

2). Kontrollera att maskinvarustödd virtualisering och maskinvarustött dataexekveringsskydd är aktiverade i den fysiska datorns BIOS. (Om du redigerar BIOS och aktiverar någon av inställningarna måste du slå av strömmen till den fysiska datorn och sedan slå på den igen. Det räcker inte med att bara återställa den fysiska datorn.)

3) Om du har gjort ändringar i BCD-lagret (Boot Configuration Data) granskar du dessa ändringar och kontrollerar att hypervisor-programmet är konfigurerat att starta automatiskt.


[13:49:11.593][NamedPipeClient][Error ] Unable to sending Start: Failed to start VM "MobyLinuxVM": Det gick inte att starta MobyLinuxVM.

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs.

Det gick inte att starta MobyLinuxVM. (ID för virtuell dator 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412)

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs (ID för virtuell dator: 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412).

Följande åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet:

1) Kontrollera att den fysiska datorns processor har en kompatibel version av maskinvarustödd virtualisering.

2). Kontrollera att maskinvarustödd virtualisering och maskinvarustött dataexekveringsskydd är aktiverade i den fysiska datorns BIOS. (Om du redigerar BIOS och aktiverar någon av inställningarna måste du slå av strömmen till den fysiska datorn och sedan slå på den igen. Det räcker inte med att bara återställa den fysiska datorn.)

3) Om du har gjort ändringar i BCD-lagret (Boot Configuration Data) granskar du dessa ändringar och kontrollerar att hypervisor-programmet är konfigurerat att starta automatiskt.


[13:49:11.595][Notifications ][Error ] Error: Failed to start VM "MobyLinuxVM": Det gick inte att starta MobyLinuxVM.

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs.

Det gick inte att starta MobyLinuxVM. (ID för virtuell dator 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412)

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs (ID för virtuell dator: 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412).

Följande åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet:

1) Kontrollera att den fysiska datorns processor har en kompatibel version av maskinvarustödd virtualisering.

2). Kontrollera att maskinvarustödd virtualisering och maskinvarustött dataexekveringsskydd är aktiverade i den fysiska datorns BIOS. (Om du redigerar BIOS och aktiverar någon av inställningarna måste du slå av strömmen till den fysiska datorn och sedan slå på den igen. Det räcker inte med att bara återställa den fysiska datorn.)

3) Om du har gjort ändringar i BCD-lagret (Boot Configuration Data) granskar du dessa ändringar och kontrollerar att hypervisor-programmet är konfigurerat att starta automatiskt.


[13:49:15.463][Updater    ][Info  ] Found remote version. Version = 1.11.1.2789
[13:49:15.464][Updater    ][Info  ] Local version is up to date.
[13:49:15.464][Updater    ][Info  ] Check for update done.
[13:49:21.297][Program    ][Info  ] Sending Bugsnag report 9f38e541-aceb-4a58-985c-7173a0b307d5 ...
[13:49:22.483][Program    ][Info  ] Bugsnag report sent
[20:30:19.752][SettingsWindow ][Info  ] Saving settings
[20:30:20.756][SettingsWindow ][Info  ] Saving settings
[20:30:22.086][NamedPipeClient][Info  ] Sending GetVmMaxMemory()...
[20:30:22.088][NamedPipeServer][Info  ] GetVmMaxMemory()
[20:30:22.089][PowerShell   ][Info  ] Run script...
[20:30:22.415][NamedPipeServer][Info  ] GetVmMaxMemory done.
[20:30:22.415][NamedPipeClient][Info  ] Received response for GetVmMaxMemory: 6670
[20:30:22.416][NamedPipeClient][Info  ] Sending GetVmMaxMemory()...
[20:30:22.423][NamedPipeServer][Info  ] GetVmMaxMemory()
[20:30:22.423][PowerShell   ][Info  ] Run script...
[20:30:22.438][NamedPipeServer][Info  ] GetVmMaxMemory done.
[20:30:22.439][NamedPipeClient][Info  ] Received response for GetVmMaxMemory: 6670
[20:30:29.886][Notifications ][Info  ] Docker is applying your changes...
[20:30:29.902][NamedPipeClient][Info  ] Sending Restart(1, 2048)...
[20:30:29.904][NamedPipeServer][Info  ] Restart(1, 2048)
[20:30:29.905][HyperV     ][Info  ] Stop
[20:30:29.906][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Stop True...
[20:30:31.011][HyperV     ][Info  ] Kill VM MobyLinuxVM...
[20:30:31.054][HyperV     ][Info  ] VM MobyLinuxVM is stopped
[20:30:31.055][HyperV     ][Info  ] Create
[20:30:31.056][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Create True -CPUs 1 -Memory 2048 -IsoFile C:\Program Files\Docker\Docker\Resources\mobylinux.iso...
[20:30:31.844][HyperV     ][Info  ] Using existing Switch: DockerNAT
[20:30:32.084][HyperV     ][Info  ] Using existing Switch IP address
[20:30:32.112][HyperV     ][Info  ] Using existing Net NAT: DockerNAT
[20:30:32.127][HyperV     ][Info  ] Using existing: MobyLinuxVM
[20:30:32.171][HyperV     ][Info  ] Setting MobyLinuxVM vm CPUs to 1 and Memory to 2048 MB
[20:30:32.171][Dhcp      ][Info  ] Dhcp starting on port 67, on interface vEthernet (DockerNAT)...
[20:30:32.223][Dhcp      ][Info  ] Dhcp started.
[20:30:32.224][HyperV     ][Info  ] Start
[20:30:32.224][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Start True...
[20:30:32.758][HyperV     ][Info  ] Starting VM MobyLinuxVM...
[20:30:32.819][NamedPipeServer][Error ] Unable to executeRestart: Failed to start VM "MobyLinuxVM": Det gick inte att starta MobyLinuxVM.

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs.

Det gick inte att starta MobyLinuxVM. (ID för virtuell dator 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412)

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs (ID för virtuell dator: 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412).

Följande åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet:

1) Kontrollera att den fysiska datorns processor har en kompatibel version av maskinvarustödd virtualisering.

2). Kontrollera att maskinvarustödd virtualisering och maskinvarustött dataexekveringsskydd är aktiverade i den fysiska datorns BIOS. (Om du redigerar BIOS och aktiverar någon av inställningarna måste du slå av strömmen till den fysiska datorn och sedan slå på den igen. Det räcker inte med att bara återställa den fysiska datorn.)

3) Om du har gjort ändringar i BCD-lagret (Boot Configuration Data) granskar du dessa ändringar och kontrollerar att hypervisor-programmet är konfigurerat att starta automatiskt.


[20:30:32.819][NamedPipeClient][Error ] Unable to sending Restart: Failed to start VM "MobyLinuxVM": Det gick inte att starta MobyLinuxVM.

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs.

Det gick inte att starta MobyLinuxVM. (ID för virtuell dator 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412)

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs (ID för virtuell dator: 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412).

Följande åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet:

1) Kontrollera att den fysiska datorns processor har en kompatibel version av maskinvarustödd virtualisering.

2). Kontrollera att maskinvarustödd virtualisering och maskinvarustött dataexekveringsskydd är aktiverade i den fysiska datorns BIOS. (Om du redigerar BIOS och aktiverar någon av inställningarna måste du slå av strömmen till den fysiska datorn och sedan slå på den igen. Det räcker inte med att bara återställa den fysiska datorn.)

3) Om du har gjort ändringar i BCD-lagret (Boot Configuration Data) granskar du dessa ändringar och kontrollerar att hypervisor-programmet är konfigurerat att starta automatiskt.


[20:30:32.820][Notifications ][Error ] Error: Failed to start VM "MobyLinuxVM": Det gick inte att starta MobyLinuxVM.

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs.

Det gick inte att starta MobyLinuxVM. (ID för virtuell dator 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412)

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs (ID för virtuell dator: 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412).

Följande åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet:

1) Kontrollera att den fysiska datorns processor har en kompatibel version av maskinvarustödd virtualisering.

2). Kontrollera att maskinvarustödd virtualisering och maskinvarustött dataexekveringsskydd är aktiverade i den fysiska datorns BIOS. (Om du redigerar BIOS och aktiverar någon av inställningarna måste du slå av strömmen till den fysiska datorn och sedan slå på den igen. Det räcker inte med att bara återställa den fysiska datorn.)

3) Om du har gjort ändringar i BCD-lagret (Boot Configuration Data) granskar du dessa ändringar och kontrollerar att hypervisor-programmet är konfigurerat att starta automatiskt.


[20:30:32.821][Program    ][Info  ] Sending Bugsnag report 87b83358-12ec-43fb-a7c2-26bbc5c18440 ...
[20:30:33.872][Program    ][Info  ] Bugsnag report sent
[20:30:39.078][NamedPipeClient][Info  ] Sending GetVmMaxMemory()...
[20:30:39.079][NamedPipeServer][Info  ] GetVmMaxMemory()
[20:30:39.079][PowerShell   ][Info  ] Run script...
[20:30:39.337][NamedPipeServer][Info  ] GetVmMaxMemory done.
[20:30:39.338][NamedPipeClient][Info  ] Received response for GetVmMaxMemory: 6670
[20:30:39.338][NamedPipeClient][Info  ] Sending GetVmMaxMemory()...
[20:30:39.339][NamedPipeServer][Info  ] GetVmMaxMemory()
[20:30:39.340][PowerShell   ][Info  ] Run script...
[20:30:39.354][NamedPipeServer][Info  ] GetVmMaxMemory done.
[20:30:39.355][NamedPipeClient][Info  ] Received response for GetVmMaxMemory: 6670
[20:30:41.992][Notifications ][Info  ] Docker is applying your changes...
[20:30:42.009][NamedPipeClient][Info  ] Sending Restart(2, 2048)...
[20:30:42.010][NamedPipeServer][Info  ] Restart(2, 2048)
[20:30:42.011][HyperV     ][Info  ] Stop
[20:30:42.012][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Stop True...
[20:30:42.707][HyperV     ][Info  ] Kill VM MobyLinuxVM...
[20:30:42.749][HyperV     ][Info  ] VM MobyLinuxVM is stopped
[20:30:42.751][HyperV     ][Info  ] Create
[20:30:42.752][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Create True -CPUs 2 -Memory 2048 -IsoFile C:\Program Files\Docker\Docker\Resources\mobylinux.iso...
[20:30:43.460][HyperV     ][Info  ] Using existing Switch: DockerNAT
[20:30:43.484][HyperV     ][Info  ] Using existing Switch IP address
[20:30:43.491][HyperV     ][Info  ] Using existing Net NAT: DockerNAT
[20:30:43.506][HyperV     ][Info  ] Using existing: MobyLinuxVM
[20:30:43.540][HyperV     ][Info  ] Setting MobyLinuxVM vm CPUs to 2 and Memory to 2048 MB
[20:30:43.540][Dhcp      ][Info  ] Dhcp starting on port 67, on interface vEthernet (DockerNAT)...
[20:30:43.589][Dhcp      ][Info  ] Dhcp started.
[20:30:43.590][HyperV     ][Info  ] Start
[20:30:43.590][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Start True...
[20:30:44.247][HyperV     ][Info  ] Starting VM MobyLinuxVM...
[20:30:44.316][NamedPipeServer][Error ] Unable to executeRestart: Failed to start VM "MobyLinuxVM": Det gick inte att starta MobyLinuxVM.

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs.

Det gick inte att starta MobyLinuxVM. (ID för virtuell dator 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412)

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs (ID för virtuell dator: 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412).

Följande åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet:

1) Kontrollera att den fysiska datorns processor har en kompatibel version av maskinvarustödd virtualisering.

2). Kontrollera att maskinvarustödd virtualisering och maskinvarustött dataexekveringsskydd är aktiverade i den fysiska datorns BIOS. (Om du redigerar BIOS och aktiverar någon av inställningarna måste du slå av strömmen till den fysiska datorn och sedan slå på den igen. Det räcker inte med att bara återställa den fysiska datorn.)

3) Om du har gjort ändringar i BCD-lagret (Boot Configuration Data) granskar du dessa ändringar och kontrollerar att hypervisor-programmet är konfigurerat att starta automatiskt.


[20:30:44.317][NamedPipeClient][Error ] Unable to sending Restart: Failed to start VM "MobyLinuxVM": Det gick inte att starta MobyLinuxVM.

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs.

Det gick inte att starta MobyLinuxVM. (ID för virtuell dator 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412)

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs (ID för virtuell dator: 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412).

Följande åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet:

1) Kontrollera att den fysiska datorns processor har en kompatibel version av maskinvarustödd virtualisering.

2). Kontrollera att maskinvarustödd virtualisering och maskinvarustött dataexekveringsskydd är aktiverade i den fysiska datorns BIOS. (Om du redigerar BIOS och aktiverar någon av inställningarna måste du slå av strömmen till den fysiska datorn och sedan slå på den igen. Det räcker inte med att bara återställa den fysiska datorn.)

3) Om du har gjort ändringar i BCD-lagret (Boot Configuration Data) granskar du dessa ändringar och kontrollerar att hypervisor-programmet är konfigurerat att starta automatiskt.


[20:30:44.317][Notifications ][Error ] Error: Failed to start VM "MobyLinuxVM": Det gick inte att starta MobyLinuxVM.

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs.

Det gick inte att starta MobyLinuxVM. (ID för virtuell dator 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412)

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs (ID för virtuell dator: 940F2CBC-E7C8-473F-9F83-7DE108BA1412).

Följande åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet:

1) Kontrollera att den fysiska datorns processor har en kompatibel version av maskinvarustödd virtualisering.

2). Kontrollera att maskinvarustödd virtualisering och maskinvarustött dataexekveringsskydd är aktiverade i den fysiska datorns BIOS. (Om du redigerar BIOS och aktiverar någon av inställningarna måste du slå av strömmen till den fysiska datorn och sedan slå på den igen. Det räcker inte med att bara återställa den fysiska datorn.)

3) Om du har gjort ändringar i BCD-lagret (Boot Configuration Data) granskar du dessa ändringar och kontrollerar att hypervisor-programmet är konfigurerat att starta automatiskt.


[20:30:44.318][Program    ][Info  ] Sending Bugsnag report 861711f9-fd43-44d3-ad00-363e82382f4d ...
[20:30:44.677][Program    ][Info  ] Bugsnag report sent
[20:30:46.675][Mixpanel    ][Info  ] Tracking: heartbeat
[20:31:07.212][Notifications ][Info  ] Docker is resetting to default...
[20:31:07.228][NamedPipeClient][Info  ] Sending Stop()...
[20:31:07.229][NamedPipeServer][Info  ] Stop()
[20:31:07.230][HyperV     ][Info  ] Stop
[20:31:07.231][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Stop True...
[20:31:08.455][HyperV     ][Info  ] Kill VM MobyLinuxVM...
[20:31:08.505][HyperV     ][Info  ] VM MobyLinuxVM is stopped
[20:31:08.507][Proxy     ][Info  ] Killing existing process com.docker.proxy with PID 13284
[20:31:08.508][Firewall    ][Info  ] Closing ports...
[20:31:08.509][PowerShell   ][Info  ] Run script...
[20:31:08.511][Proxy     ][Info  ] 
[20:31:08.512][Proxy     ][Info  ] 
[20:31:10.037][Firewall    ][Info  ] Ports are closed
[20:31:10.037][NamedPipeServer][Info  ] Stop done.
[20:31:10.037][NamedPipeClient][Info  ] Received response for Stop: 
[20:31:10.038][NamedPipeClient][Info  ] Sending Destroy(False)...
[20:31:10.039][NamedPipeServer][Info  ] Destroy(False)
[20:31:10.040][HyperV     ][Info  ] Destroy
[20:31:10.041][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Destroy True...
[20:31:10.585][HyperV     ][Info  ] Kill VM MobyLinuxVM...
[20:31:10.598][HyperV     ][Info  ] VM MobyLinuxVM is stopped
[20:31:10.599][HyperV     ][Info  ] Destroying Switch DockerNAT...
[20:31:12.829][HyperV     ][Info  ] Destroying Net NAT DockerNAT...
[20:31:12.863][HyperV     ][Info  ] Destroying VM MobyLinuxVM...
[20:31:13.547][NamedPipeServer][Info  ] Destroy done.
[20:31:13.548][NamedPipeClient][Info  ] Received response for Destroy: 
[20:31:13.738][Cmd      ][Info  ] 
[20:31:13.739][Cmd      ][Info  ] CMDKEY: Credential deleted successfully.
[20:31:13.755][NamedPipeClient][Info  ] Sending IsShared(C, <<NULL>>:**********)...
[20:31:13.759][NamedPipeServer][Info  ] IsShared(C, <<NULL>>:**********)
[20:31:13.911][SmbShare    ][Info  ] "C" is shared
[20:31:13.912][NamedPipeServer][Info  ] IsShared done.
[20:31:13.913][NamedPipeClient][Info  ] Received response for IsShared: False
[20:31:13.914][NamedPipeClient][Info  ] Sending Unmount(C)...
[20:31:13.916][NamedPipeServer][Info  ] Unmount(C)
[20:31:13.918][HyperV     ][Info  ] Unmount /C;/c
[20:31:13.918][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Unmount True -UnmountPoints /C;/c...
[20:31:14.954][HyperV     ][Info  ] Un-Mount volume /C;/c
[20:31:15.116][NamedPipeServer][Info  ] Unmount done.
[20:31:15.117][NamedPipeClient][Info  ] Received response for Unmount: 
[20:31:15.118][NamedPipeClient][Info  ] Sending IsShared(D, <<NULL>>:**********)...
[20:31:15.119][NamedPipeServer][Info  ] IsShared(D, <<NULL>>:**********)
[20:31:15.171][SmbShare    ][Info  ] "D" is not shared
[20:31:15.225][SmbShare    ][Info  ] "D" is not shared
[20:31:15.226][NamedPipeServer][Info  ] IsShared done.
[20:31:15.226][NamedPipeClient][Info  ] Received response for IsShared: False
[20:31:15.227][NamedPipeClient][Info  ] Sending Unmount(D)...
[20:31:15.228][NamedPipeServer][Info  ] Unmount(D)
[20:31:15.229][HyperV     ][Info  ] Unmount /D;/d
[20:31:15.229][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Unmount True -UnmountPoints /D;/d...
[20:31:15.956][HyperV     ][Info  ] Un-Mount volume /D;/d
[20:31:16.005][NamedPipeServer][Info  ] Unmount done.
[20:31:16.006][NamedPipeClient][Info  ] Received response for Unmount: 
[20:31:16.009][Notifications ][Info  ] Docker is Initializing...
[20:31:16.020][NamedPipeClient][Info  ] Sending Stop()...
[20:31:16.022][NamedPipeServer][Info  ] Stop()
[20:31:16.023][HyperV     ][Info  ] Stop
[20:31:16.023][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Stop True...
[20:31:16.994][HyperV     ][Info  ] VM MobyLinuxVM does not exist
[20:31:16.997][Firewall    ][Info  ] Closing ports...
[20:31:16.997][PowerShell   ][Info  ] Run script...
[20:31:18.045][Firewall    ][Info  ] Ports are closed
[20:31:18.046][NamedPipeServer][Info  ] Stop done.
[20:31:18.046][NamedPipeClient][Info  ] Received response for Stop: 
[20:31:18.050][NamedPipeClient][Info  ] Sending Start(2, 2048)...
[20:31:18.051][NamedPipeServer][Info  ] Start(2, 2048)
[20:31:18.051][Firewall    ][Info  ] Opening ports for C:\Program Files\Docker\Docker\Resources\com.docker.proxy.exe and C:\Program Files\Docker\Docker\DockerForWindows.exe...
[20:31:18.052][PowerShell   ][Info  ] Run script...
[20:31:19.401][Firewall    ][Info  ] Ports are opened
[20:31:19.401][HyperV     ][Info  ] Create
[20:31:19.402][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Create True -CPUs 2 -Memory 2048 -IsoFile C:\Program Files\Docker\Docker\Resources\mobylinux.iso...
[20:31:20.037][HyperV     ][Info  ] Enabled workaround for Build 10586 VMSwitch issue
[20:31:25.015][HyperV     ][Info  ] Creating Switch: DockerNAT...
[20:31:26.562][HyperV     ][Info  ] Switch created.
[20:31:26.965][HyperV     ][Info  ] Set IP address on switch
[20:31:26.980][HyperV     ][Info  ] Creating Net NAT: DockerNAT...
[20:31:27.034][HyperV     ][Info  ] Net NAT created.
[20:31:27.081][HyperV     ][Info  ] Creading dynamic VHD: C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual Hard Disks\MobyLinuxVM.vhdx
[20:31:28.199][HyperV     ][Info  ] Creating VM MobyLinuxVM...
[20:31:30.015][HyperV     ][Info  ] VM created.
[20:31:30.016][Dhcp      ][Info  ] Dhcp starting on port 67, on interface vEthernet (DockerNAT)...
[20:31:30.079][Dhcp      ][Error ] Unable to start the dhcp server: Den begärda adressen är inte giltig i sin kontext. Will retry.
[20:31:30.580][Dhcp      ][Info  ] Dhcp started.
[20:31:30.582][Proxy     ][Info  ] Starting com.docker.proxy
[20:31:30.591][HyperV     ][Info  ] Start
[20:31:30.592][PowerShell   ][Info  ] Run script with parameters: -Start True...
[20:31:30.797][Proxy     ][Info  ] docker proxy (on deprecated port): ready
[20:31:30.808][Proxy     ][Info  ] poison pill: ready. Will kill ourself if parent process DockerForWindows.exe dies
[20:31:30.813][Proxy     ][Info  ] dns server: ready
[20:31:30.814][Proxy     ][Info  ] docker proxy: ready
[20:31:31.257][HyperV     ][Info  ] Starting VM MobyLinuxVM...
[20:31:31.311][NamedPipeServer][Error ] Unable to executeStart: Failed to start VM "MobyLinuxVM": Det gick inte att starta MobyLinuxVM.

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs.

Det gick inte att starta MobyLinuxVM. (ID för virtuell dator 0135E911-CE59-48B9-8BD9-DC059206B19A)

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs (ID för virtuell dator: 0135E911-CE59-48B9-8BD9-DC059206B19A).

Följande åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet:

1) Kontrollera att den fysiska datorns processor har en kompatibel version av maskinvarustödd virtualisering.

2). Kontrollera att maskinvarustödd virtualisering och maskinvarustött dataexekveringsskydd är aktiverade i den fysiska datorns BIOS. (Om du redigerar BIOS och aktiverar någon av inställningarna måste du slå av strömmen till den fysiska datorn och sedan slå på den igen. Det räcker inte med att bara återställa den fysiska datorn.)

3) Om du har gjort ändringar i BCD-lagret (Boot Configuration Data) granskar du dessa ändringar och kontrollerar att hypervisor-programmet är konfigurerat att starta automatiskt.


[20:31:31.311][NamedPipeClient][Error ] Unable to sending Start: Failed to start VM "MobyLinuxVM": Det gick inte att starta MobyLinuxVM.

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs.

Det gick inte att starta MobyLinuxVM. (ID för virtuell dator 0135E911-CE59-48B9-8BD9-DC059206B19A)

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs (ID för virtuell dator: 0135E911-CE59-48B9-8BD9-DC059206B19A).

Följande åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet:

1) Kontrollera att den fysiska datorns processor har en kompatibel version av maskinvarustödd virtualisering.

2). Kontrollera att maskinvarustödd virtualisering och maskinvarustött dataexekveringsskydd är aktiverade i den fysiska datorns BIOS. (Om du redigerar BIOS och aktiverar någon av inställningarna måste du slå av strömmen till den fysiska datorn och sedan slå på den igen. Det räcker inte med att bara återställa den fysiska datorn.)

3) Om du har gjort ändringar i BCD-lagret (Boot Configuration Data) granskar du dessa ändringar och kontrollerar att hypervisor-programmet är konfigurerat att starta automatiskt.


[20:31:31.312][Notifications ][Error ] Error: Failed to start VM "MobyLinuxVM": Det gick inte att starta MobyLinuxVM.

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs.

Det gick inte att starta MobyLinuxVM. (ID för virtuell dator 0135E911-CE59-48B9-8BD9-DC059206B19A)

Det gick inte att starta den virtuella datorn MobyLinuxVM eftersom hypervisor-programmet inte körs (ID för virtuell dator: 0135E911-CE59-48B9-8BD9-DC059206B19A).

Följande åtgärder kan hjälpa dig att lösa problemet:

1) Kontrollera att den fysiska datorns processor har en kompatibel version av maskinvarustödd virtualisering.

2). Kontrollera att maskinvarustödd virtualisering och maskinvarustött dataexekveringsskydd är aktiverade i den fysiska datorns BIOS. (Om du redigerar BIOS och aktiverar någon av inställningarna måste du slå av strömmen till den fysiska datorn och sedan slå på den igen. Det räcker inte med att bara återställa den fysiska datorn.)

3) Om du har gjort ändringar i BCD-lagret (Boot Configuration Data) granskar du dessa ändringar och kontrollerar att hypervisor-programmet är konfigurerat att starta automatiskt.


[20:31:31.312][Program    ][Info  ] Sending Bugsnag report 87b8f695-793a-46fb-8e7b-75c7953eac92 ...
[20:31:33.006][Program    ][Info  ] Bugsnag report sent

Steps to reproduce the behavior

I upgraded…

Hi

I’m not very fluent in swedish but it looks like a issue with your Hyper-V installation Did it work before? The error message also suggest to ensure that your porcessor supports virtualization (most do) and that virtualization is enabled in the BIOS. Could you check that.

Failing that, could you try to disable and re-enable the Hyper-V feature? Can you untick the box in the feature settings (and reboot) and then tick the boxes again (and reboot again).

Thanks
Rolf

Check that Hypervisor is autostarting by running bcdedit

~ $ bcdedit                           
                                
Windows Boot Manager                      
--------------------                      
identifier       {bootmgr}                
device         partition=\Device\HarddiskVolume1    
description       Windows Boot Manager          
locale         en-US                  
inherit         {globalsettings}            
default         {current}                
resumeobject      {4cd472f9-ca71-11e5-a2b7-8a6975f57753} 
displayorder      {current}                
toolsdisplayorder    {memdiag}                
timeout         30                   
                                
Windows Boot Loader                       
-------------------                       
identifier       {current}                
device         partition=C:              
path          \WINDOWS\system32\winload.exe      
description       Windows 10               
locale         en-US                  
inherit         {bootloadersettings}          
recoverysequence    {dc2a7783-ca71-11e5-a2b7-8a6975f57753} 
recoveryenabled     Yes                   
allowedinmemorysettings 0x15000075               
osdevice        partition=C:              
systemroot       \WINDOWS                
resumeobject      {4cd472f9-ca71-11e5-a2b7-8a6975f57753} 
nx           OptIn                  
bootmenupolicy     Standard                
hypervisorlaunchtype  Auto                  

The last line states if Hypervisor is set to Auto start

if not, then run

BCDEDIT /Set {current} hypervisorlaunchtype auto

and reboot