Docker Community Forums

Share and learn in the Docker community.

Installation Docker Desktop Failed

The Installation Docker Desktop2.3.0.4 failed with stack:

v System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
v System.Management.ManagementObjectCollection.ManagementObjectEnumerator.MoveNext()
v System.Linq.Enumerable.d__971.MoveNext() v System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator2.MoveNext()
v System.Linq.Enumerable.WhereEnumerableIterator1.MoveNext() v System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable1 source)
v CommunityInstaller.EnableFeaturesAction.GetFeaturesToEnable()
v CommunityInstaller.EnableFeaturesAction.d__37.MoveNext()
— Konec trasování zásobníku z předchozího místa, ze kterého byla vyvolána výjimka —
v System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
v CommunityInstaller.InstallWorkflow.d__34.MoveNext()
— Konec trasování zásobníku z předchozího místa, ze kterého byla vyvolána výjimka —
v System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
v System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
v CommunityInstaller.InstallWorkflow.d__29.MoveNext()

Thanks for Help